Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva obce Janovice jsme získali na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Po prostudování Jednacího řádu vyšly najevo skutečnosti, které jsou téměř děsivé.

Jednací řád Zastupitelstva obce Janovice není zveřejněn.

Zákon o obcích (128/2000 sb.) přitom jasně ustanovuje:

v § 16, odst. 2, písm. c) - Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

v § 16, odst. 3 - Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

v § 96 -  Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

 Z uvedeného jasně vyplývá, že jednací řád zastupitelstva obce je veřejnou listinou, týká se všech občanů obce a tudíž musí být zveřejněn. Tuto povinnost lze, i podle názoru Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, odvodit z § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

Výklad zákona dle janovického starosty Ing. Svatopluka Běrského (bývalý uvolněný místostarosta) :

(Viz. přepis audiozáznamu v článku 2018_12_14 - 2. veřejné jednání Zastupitelstva obce Janovice)

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

"Prosím vás, pardon, já si myslím, že minimálně bychom měli mít možnost znát alespoň jednací řád zastupitelstva. Ani ten neznáme. Vy jste si dneska schválili změnu. My ani nevíme, v jakém jsme postavení. To je ten základ snad, ne?"

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

"Já bych vás upozornil na vaše postavení podle jednacího řádu. My ho známe, samozřejmě."

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

"Tak mi ho řekněte."

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

"Je to jednací řád zastupitelstva s dovolením.To znamená, ten zavazuje nás."

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

"Tak mi řekněte, jaké mám postavení jako občan. Co můžu dělat v průběhu jednání."

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

"Vy zde, za prvé, nemáte trvalý pobyt - jestli si dobře pamatuju. Takže vám může být podle zákona o obcích uděleno pouze slovo na zastupitelstvu. Může být, ale nemusí. Ale já to tak teďka neznám z paměti. Ten zákon o obcích myslím. Samozřejmě my se nebráníme jakékoli diskuzi a vidíte, že jsme si vás vyslechli a diskutovali jsme s váma. My ty problémy chceme řešit. Nicméně já nevidím důvod. Tady nikdy zastupitelstvem ty materiály zveřejňované nebyly. Nevidím důvod. Ta obec neudělala žádné špatné rozhodnutí a nevidím důvod, abysme tady tohle dělali. Pokud máte dotazy, tak si o ně můžete samozřejmě požádat. Pokud to chtějí zastupitelé změnit, může se o tom jednat, ale já si myslím, že ten jednací řád je dostatečně rozsáhlý, aby řešil všechny možné vzniklé situace. My jsme ten jednací řád kontrolovali třeba i se statutárním městem Ostrava. Máme tam ještě spoustu věcí navíc."

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

"My neříkáme, že je špatně. My ho chceme znát. Proč ho nemáme znát?."

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

"Nevím, ale já bych se vás zeptal - a k čemu vám bude?"