V České republice byla důvěryhodnost úřadů i politiků zcela popřena během čtyřiceti let vlády totalitního režimu, a během rozvoje demokracie se ji nepodařilo zcela obnovit. Různé formy klientelismu a korupčnictví rozbujely v takové míře, že popírají samotné demokratické principy našeho státu. Vedle nedůvěry ve své volené zastupitele se v občanech probouzí i pocit bezmoci jakkoli ovlivňovat jejich rozhodování, až nakonec rezignují na svou základní občanskou povinnost: účastnit se správy věcí veřejných.

Je zarážející, jak málo zastupitelstev se v ČR odhodlalo učinit ten první a vcelku jednoduchý krok k obnovení vlastní důvěryhodnosti, totiž přijmout etický kodex.

Příklad návrhu etického kodexu zastupitele obce lze najít například zde. Jedná se sice o etický kodex zastupitele z řad Strany zelených, ale jsou v něm obsaženy zcela obecné zásady etického jednání. Že to jde i na malé obci, dokazuje příklad z obce Smolné Pece (182 obyvatel).