Dne 14. 6. 2019 jsme absolvovali 4. „veřejné“ zasedání Zastupitelstva obce Janovice. Slovo veřejné je v předchozí větě záměrně uvedeno v uvozovkách. Zastupitelstvo obce Janovice totiž příkladně porušuje a záměrně obchází zásadu veřejnosti zasedání zastupitelstva stanovenou zákonem o obcích. Přepis audiozáznamu najdete zde.

Zákon o obcích dává v § 16 občanům obce a spolu s nimi i dalším oprávněným osobám poměrně silná práva, aby se mohli zasedání a rozhodování zastupitelstva obce aktivně účastnit. V Janovicích jsou ale občané degradováni na pouhé diváky předem připraveného divadla. Jednotlivé body „projednávané“ na zasedání zastupitelstva jsou evidentně projednány předem. Na „veřejném“ zasedání se pak rozprava k jednotlivým bodům smrskne většinou na konstatování, že zastupitelé mají informace v podkladech. Veřejné jsou tak většinou jenom nadpisy jednotlivých bodů programu promítané projektorem na stěnu nad hlavami radních. Veřejnost se na takto vedeném zasedání zastupitelstva nedoví prakticky nic.

Občanům je v Janovicích dokonce explicitně upřeno jedno ze základních práv konstituovaných zákonem o obcích a to je právo vyjadřovat svá stanoviska k právě projednávaným věcem. Toto právo je degradováno na pouhou možnost promluvit až na závěr zasedání zastupitelstva v tzv. „diskuzi a různém“. Tedy v okamžiku, kdy je už všechno odhlasováno a schváleno.

Starosta obce Janovice Ing. Svatopluk Běrský (STAN) dokonce zastává názor, že:

„Co se týká materiálů ze zastupitelstva obce, jsou do schválení na jednání zastupitelstva obce rovněž neveřejné“.

Občané tedy trpně čekají, až skončí předem sehrané divadlo a nastane onen vytoužený okamžik, kdy se budou moci konečně vyjádřit k již dávnou odhlasovanému usnesení zastupitelstva. Dočkají se ale většinou jen zmatených a blábolivých odpovědí, nebo jim je i teď odpověď upřena úplně. Jak se ukazuje, mohou se zde ale také dovědět i zcela prokazatelnou nepravdu.

Kam se v Janovicích poděla opozice? Na zasedání zastupitelstva proběhlo jen pár mdlých pokusů o vyjádření odlišného názoru na některé připravené návrhy usnesení. Většinou bez zásadního významu.

Janovičtí zastupitelé, včetně starosty, zastávají protiprávní názor, že občan nemá právo si veřejné zasedání zastupitelstva nahrávat. Proč? Možná je to proto, že si pak mohou do zápisu ze zasedání napsat, co chtějí.

Co je výsledkem? Naprostá rezignace a nezájem občanů a naprostá nekontrolovatelnost zastupitelů.

Otázka zní: Je to tak všude?

Náhodou jsme nahlédli do zápisu za zasedání Zastupitelstva obce Ostravice, a ejhle, ono to možná může fungovat lépe jen o pár kilometrů vedle.

Co vyplývá ze zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ostravice?

  1. Předsedající upozornila veřejnost a zastupitele, že zasedání zastupitelstva je přenášeno on-line na internetu.
  2. Ke každému projednávanému bodu je před hlasováním vedena rozprava, které se aktivně zúčastňují i občané a je jim dáno slovo.
  3. Opozice je natolik zásadová, že neváhá vyjádřit svůj názor a demonstrativně odejít ze zasedání zastupitelstva.

Neznáme samozřejmě hlubší pozadí a souvislosti dění na Ostravici, ale už jenom připuštění občanů k participaci na rozhodování zastupitelstva a skutečné zveřejnění průběhu zasedání na internetu může být zásadním přínosem k fungování zastupitelské demokracie v samosprávě obce.