Ustanovení § 93 odst. 2 zákona o obcích stanoví jako základní podmínku pro konání zasedání zastupitelstva obce požadavek veřejnosti tohoto zasedání. Podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání.

Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce. (viz. Ministerstvo vnitra ČR)

Není tedy možné, aby zastupitelé záležitost projednali neveřejně
takovým způsobem, že veřejnosti zůstanou neznámé základní aspekty učiněného rozhodnutí.

V opačném případě se totiž zastupitelstvo obce vystavuje riziku, že v jeho počínání bude spatřováno obcházení zásady veřejnosti jeho zasedání.
(viz. Příručka pro člena zastupitelstva)

Co na to zastupitelé obce Janovice?

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Vy tady máte na tabuli: Jedná se o tom a tom viz. příloha -  a to je všechno. A lidi na to koukají a neví o čem je řeč.“

Ing. Svatopluk Běrský: (starosta - STAN)

„Já si dovolím říct, že vy o tom nerozhodujete, to je rozhodnutí zastupitelů.“

Ing. Marek Špok, Ph.D.: (zastupitel, předchozí starosta - ODS)

„Tady jde o to si uvědomit jednu věc, že zastupitelstvo tady není od toho, aby se zpovídalo občanům... Zastupitelstva nejsou od toho, aby se zastupitelé, podle mého názoru takhle striptýzovali...Za 25 let, co jsem já tady v zastupitelstvu, ještě nikdo z občanů nechtěl dopředu nějaké podklady...vždyť to mají zastupitelé, zastupitelé o tom rozhodují. Nerozhodují občané o tom. Jestliže občané budou mít zodpovědnost za chod obce, no tak fajn, tak to budete dostávat...

(viz. 2018_12_14 - 2. veřejné jednání Zastupitelstva obce Janovice)

A jak to dělají jinde? Například v Ostravě takto:

Občané mohou nahlédnout do materiálů určených pro zasedání zastupitelstva města v tištěné podobě, pořídit opis, výpis nebo kopii na odboru vnitřních věcí magistrátu - středisku informačních služeb nejdříve 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva. Nejpozději 4 dny před zasedáním zastupitelstva města budou materiály v elektronické podobě zveřejněny na oficiálních internetových stránkách města.

(viz. Jednací řád Zastupitelstva města Ostravy)