Zvláště chráněné druhy na území Janovic

Do Janovického Mapníku byla přidána vrstva "Zvláště chráněné druhy", která vizualizuje záznamy z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR od roku 2000.

Na území Janovic jsou zobrazeny záznamy nálezů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ke každému nalezenému druhu je možné na jedno kliknutí do mapy získat podrobné informace.

Mapování biotopů

Vrstvy "Mapování biotopů" byly doplněny o funkci výpisu informací kliknutím do mapy. Informace jsou vypsány srozumitelnou formou a nabídnuty jsou automaticky i přímé odkazy na podrobné informace z relevantních zdrojů.