Ing. Vratislav Štěpánek

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

70800 Ostrava – Poruba

Datová schránka : nciqr98

 

Obec  Janovice

Janovice 83

73911 Frýdlant nad Ostravicí

Datová schránka: ruwaypi

 

V Ostravě dne 28.4.2020

 

Věc:  Žádost o zveřejnění informací k rozpočtovému opatření č. 4

 

Dne 27.4.2020 byla zveřejněna informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janovice. Jediným věcným bodem jednání zastupitelstva je bod č. 6. tedy Rozpočtové opatření č. 4, bez jakékoli další specifikace.

Mám za to, že zvláště za současné situace by obec měla zveřejnit podklady k projednávanému rozpočtovému opatření tak, jak je i za běžných situací zvykem v normálně fungujících obcích.

Proto Vás žádám o zveřejnění podkladů k projednávanému rozpočtovému opatření, aby se mohli občané obce Janovice i další, dle zákona o obcích oprávněné osoby, předem rozhodnout, jestli je navrhované rozpočtové opatření natolik důležité, aby se museli za současné situace zúčastňovat veřejného zasedání zastupitelstva obce. Případně, aby se mohli na projednávání navrženého bodu programu řádně připravit.

Záměrně nežádám o tuto samozřejmost žádostí podle zákona 106/1999 Sb., protože na to teď není čas.

Doufám, že obec Janovice správně vyhodnotí situaci a svou chybu napraví zveřejněním příslušných podkladů, případně podklady alespoň zašle do mé datové schránky.

Opačný postup by bylo možné považovat pouze za zcela bezprecedentní pohrdání občany a za jasný pokus o zneužití současní situace.

 

                                                                                                                             Ing. Vratislav Štěpánek, stěžovatel

                                                                                                                             odesláno datovou schránkou

                                                                                                                             ID: nciqr98