Vážený pane uvolněný radní, předsedo komise pro komunikaci s veřejností, pane Lukáši Pláničko,

reakci na Vaši odpověď na můj dotaz stran zveřejňování veškerých souhrnů usnesení rady obce Janovice na oficiálních webových stránkách obce Janovice bych mohl začít úplně stejnými slovy jako původní dotaz, pouze se záměnou data:

Proč stále nejsou na oficiálních webových stránkách obce Janovice zveřejňovány veškeré Souhrny usnesení rady obce Janovice. Mělo by tak být činěno v souladu s tvrzením na stránce nadepsané Souhrny usnesení rady obce 2018 – 2022, kde stojí: „Zde jsou shromážděny veškeré Souhrny usnesení rady obce Janovice“.

K dnešnímu dni, tj. 25.9.2019 je posledním zveřejněným souhrnem usnesení Rady obce Janovice souhrn usnesení ze 17.  zasedání rady obce Janovice ze dne 20.6.2019, který byl ovšem zveřejněn až 12.7.2019.

Můj dotaz nebyl výtkou na nedodržování nějakých zákonných termínů, ale upozorněním na stav důležitých informací na oficiálním webu obce Janovice. Pokud nechcete, tak třeba nezveřejňujte usnesení rady na webu vůbec. Zákon Vás k tomu opravdu nenutí. Bude to ale dokonalá ukázka Vaší skutečné vstřícnosti vůči občanům. Pokud jste čerpali nějaké zkušenosti v Bašce, tak proč se podle nich neřídíte?

Na závěr své odpovědi píšete:

„Usnesení jednání rady obce budeme i nadále průběžně na našich webových stránkách obce zveřejňovat, tak jako doposud.“

To by bylo samozřejmě velmi potěšující. Musím Vám ale doporučit, abyste nejprve nahlédl do výkladového slovníku českého jazyka. Potom snad pochopíte, co znamená slovo průběžně.

 

Ing. Vratislav Štěpánek

Janovice 324

(Zasláno e-mailem dne 25.9.2019  a zveřejněno na www.janovice.info)