(Doručeno emailem dne 17.9.2019)

Vážený pane Štěpánku,

K Vašemu emailu ze dne 13.09.2019 sdělujeme:

V souladu s ustanovením §101 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (dále jen „zákon“) pořizuje rada obce ze své schůze, která je neveřejná, zápis, a to vždy v zákonné sedmidenní lhůtě. Zápisy jsou uloženy u obecního úřadu k nahlédnutí všem členům zastupitelstva obce. Na webových stránkách obce zveřejňujeme pro občany průběžně všechna usnesení rady obce v elektronické podobě a to v souladu s jednacím řádem rady obce. Lhůta pro zveřejnění usnesení rady není zákonem ani jednacím řádem rady stanovena.

Občany obce s jednotlivými body usnesení, které byly radou projednány, seznamujeme pravidelně na veřejném jednání zastupitelstva obce, kterého se můžete účastnit rovněž i Vy a dále pak prostřednictvím webu obce Janovice tak, jak stanovuje jednací řád. Sdělujeme Vám, že Vaše výtka týkající se nedodržení lhůt není důvodná.

Zkušenosti spojené se správou a provozem webu jsme bezplatně načerpali právě v obci Baška, která za jeho provoz, jehož správu po obec zajišťuje odborník, hradí pravidelné měsíční platby, jejichž výše se od těch, které vynakládá obec Janovice, zásadně odlišuje. Tímto obci Janovice a rovněž i daňovým poplatníkům šetříme finanční prostředky, nikoliv však na úkor kvality webových stránek, za které se obec rozhodně nemusí stydět.

Usnesení jednání rady obce budeme i nadále průběžně na našich webových stránkách obce zveřejňovat, tak jako doposud.

Lukáš Plánička,

Radní obce Janovice

Tel: +420 777 977 104 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.obecjanovice.cz

 Obec Janovice

Janovice 83, 739 11

IČO: 00493619