Vážený pane uvolněný radní, předsedo komise pro komunikaci s veřejností, pane Lukáši Pláničko,

tímto otevřeným dopisem se Vás dotazuji, proč stále nejsou na oficiálních webových stránkách obce Janovice zveřejňovány veškeré Souhrny usnesení rady obce Janovice. Mělo by tak být činěno v souladu s tvrzením na stránce nadepsané Souhrny usnesení rady obce 2018 – 2022, kde stojí: „Zde jsou shromážděny veškeré Souhrny usnesení rady obce Janovice“.

K dnešnímu dni, tj. 13.9.2019 je posledním zveřejněným souhrnem usnesení Rady obce Janovice souhrn usnesení ze 17.  zasedání rady obce Janovice ze dne 20.6.2019, který byl ovšem zveřejněn až 12.7.2019.

Z programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Janovice, které se má konat dnes, tj. 13.9.2019 však vyplývá, že od té doby proběhla již další 4 zasedání Rady obce Janovice a usnesení na nich přijatá nejsou zveřejněna.

Upozorňuji Vás, že jako zastupitel obce Janovice byste v žádném případě neměl uvádět občany v omyl.

Dále Vám připomínám, že poslání radního obce Janovice konáte na plný pracovní úvazek a vedení obecních webových stránek provádíte na zvláštní dohodu o provedení práce. To vše za peníze občanů – daňových poplatníků.

Prosím, srovnejte laskavě výsledek své práce s úrovní webových stránek sousední obce Baška.

Opravdu se ani trochu nestydíte?

 

Ing. Vratislav Štěpánek

Janovice 324

(Zasláno e-mailem dne 13.9.2019  a zveřejněno na www.janovice.info)