Neuvěřitelné se v Janovicích stává skutečností - tak tedy po čtvrté.

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační

RUŠÍ

rozhodnutí obce Janovice pod č. j. 13/2020 datované dnem 13. 3. 2020 o odmítnutí „opakované stížnosti ze dne 7. 2. 2020 o poskytnutí informací – zápisy ze 17. až 22. zasedání Rady obce Janovice v části pod označením Různé“, podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

a VRACÍ VĚC

obci Janovice, k novému projednání.

 

Co k tomu dotat? Za všechno snad bude hovořit citát výplodů samotného starosty Ing. Svatopluka Běrského, kterými obhajoval zrušené rozhodnutí:

K danému uvádím a opakovaně sděluji, že podáním celého zápisu z jednání Rady obce dochází k porušení zákona o obcích, a to ve vztahu k ustanovení, že jednání Rady obce jsou neveřejné a občan či oprávněná osoba má právo nahlížet pouze do usnesení Rady obce. Dále uvádím, že o tom, které informace jsou veřejné, či nikoliv musíme rozhodnout jako poskytovatel my, a to s ohledem na místní znalosti poměrů v obci. Nelze, abychom poškodili např. osobu vykonávající určitou činnost tím, že sice anonymizujeme její jméno, ale zveřejněním její činnosti si každý v obci může dovodit, o koho se konkrétně jedná, anonymizace je bezesporu jiná ve velkých městech, než obcích, kde se všichni znají. Na jednání Rady obce se dále probírají interní záležitosti, které mají interními zůstat a z tohoto titulu je i jednání Rady ze zákona neveřejné.

Do jaké kategorie mohou náležet přísně utajované interní informace z jednání rady obce může osvětlit citát ze zápisu z jednání Rady obce Janovice ze dne 16.8.2018. V té době byl Ing Svatopluk Běrský místostarostou:

Dotace na oplocenky
Místostarosta Mgr. Ing. Gabriela Milotová informovala radní o ukončení administrace žádosti o dotaci z důvodu nedoplnění žádosti na výzvu SFŽP ve stanovené lhůtě. Uvedla k tomu, že o vystavení výzvy na Portálu farmáře se dověděla jen náhodou na základě neformálního upozornění ze strany zástupce MAS F-B v době, kdy již lhůta uplynula. Následně zjistila, že avízo o vystavení výzvy bylo doučeno na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. P. Kociánová jej na základě pokynu místostarosty Ing. Svatopluka Běrského přeposlala do jeho emailové schránky. Místostarosta Ing. Svatopluk Běrský k věci uvedl, že se domníval, že se avízo týká záležitosti, kterou vyřizuje on, ale hlavně, že žádný email s avízem mu do schránky nedorazil. Vysvětluje si to tím, že nejspíš spadl do spamu, u nějž má nastaveno automatické mazání. K dotazu místostarosty Mgr. Ing. Gabriely Milotové, zda se již dříve stalo, že mu nějaké emaily nedorazily uvedl, že ano. Na to místostarosta Mgr. Ing. Gabriela Milotová vyjádřila politování nad tím, že mnohahodinová práce několika lidí vyšla naprázdno a zároveň obavu, aby se situace v budoucnu neopakovala. Místostarosta Ing. Svatopluk Běrský uvedl, že z preventivních důvodů automatické mazání spamů zruší. Závěrem diskuse bylo dohodnuto, že odvolání proti rozhodnutí o ukončení administrace nebude podáno s ohledem na nemožnost jej adekvátně odůvodnit, a tudíž zjevnou neúspěšnost. Žádost bude možno opětovné podat do další výzvy MAS F-B, která bude pravděpodobně vyhlášena v 1. čtvrtletí 2019.

Tato informace unikla jen díky diletantsky provedenému začernění příslušného odstavce v zápisu z rady obce.

Nechce náhodou starosta obce začerňováním zápisů z rady obce tajit své mimořádné schopnosti?


Loading...