Máte zájem se dozvědět, co projednala a schválila Rada obce Janovice v posledních 2-3 měsících?  Obec Vám naúčtuje úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a celkově pak neuvěřitelnou částku 28 Kč za 1 stranu zápisu z jednání Rady obce.

Jednoduchým porovnáním sazebníků úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze zjistit, že za požadované informace zaplatí občan v Janovicích dokonce více než v Praze.

Srovnání výše požadované úhrady za 1 hodinu vyhledávání informací ukazuje následující graf.

Podobně pak vypadá srovnání i v dalších položkách sazebníků.