Ing. Vratislav Štěpánek

Datová schránka : nciqr98

 

Obecní  úřad Janovice

Janovice 83

73911 Frýdlant nad Ostravicí

Datová schránka: ruwaypi

 

Věc:  Upřesnění žádosti o informace podle zákona  106/1999 Sb. ze dne 30.9.2019

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsem žádal o poskytnutí zápisů ze 17., 18., 19., 20., 21. a následujících uskutečněných jednání Rady obce Janovice, pro které již byly ke  dni 30.9.2019 zápisy vyhotoveny dle ustanovení §101, odst . 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že zápisy z jednání Rady obce Janovice vyhotovujete v elektronické podobě, nebude jistě problém poskytnout tyto ve formátu PDF, kde budou znepřístupněny údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tak, aby současně bylo vyhověno zákonu č. 128/2000 Sb. Tedy, aby části textu, které obsahují usnesení rady obce, byly zpřístupněny bez úprav a v ostatních částech textu zápisu byly začerněny pouze údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů. Takovéto dokumenty jistě půjde zaslat datovou schránkou. V žádném případě nepožaduji vyhotovování papírových kopií zápisů nebo zasílání dokumentů na CD.

Co se týká příloh usnesení Rady obce Janovice, nepožaduji v této chvíli jejich skenování nebo vyhotovení jejich kopií.

 

Děkuji.

Ve smyslu zákona sděluji mé datum narození  ...

V Ostravě 12.10.2019                                                                                      Ing. Vratislav Štěpánek, žadatel

                                                                                                                             odesláno datovou schránkou

                                                                                                                             ID: nciqr98

 

Loading...