Mnohokrát děkujeme obci Janovice za otevřenost, s jakou začala od 29.10.2019 na Internetu "průběžně" uveřejňovat souhrny usnesení rady obce.

Na stránkách obce sice už nejsou zveřejněna veškerá usnesení rady, jak bylo dříve deklarováno, ale i tak budou usnesení rady obce zveřejňovaná někdy s více než dvouměsíčním zpožděním občanům zajisté velmi užitečná.

Není nám jasné, proč například samospráva obce Ostravice není také tak otevřená vůči občanům a nezveřejňuje usnesení rady obce „průběžně“, ale až za dlouhých 10 dnů po konání schůze rady.

Proč ale obec Ostravice zveřejňuje na Internetu rovnou celé zápisy z jednání rady obce, to je nám už opravdu záhadou, když by mohla zpoplatněním těchto informací výrazně vylepšit obecní rozpočet, stejně jako Janovice.


Související články:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 30.9.2019

Upřesnění žádosti o informace ze dne 30.9.2019

Žádost ze dne 30.9.2019 o poskytnutí zápisů ze 17. - 22. jednání Rady obce Janovice