Dne 26. 8. 2020 nám byla z Ministerstva vnitra doručena informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jednacím řádem vydaným Zastupitelstvem obce Janovice dne 14. prosince 2018, jeho aplikací a nezákonností průběhu zasedání zastupitelstva obce.

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly obdrželo občanský podnět na prošetření zákonnosti průběhu zasedání Zastupitelstva obce Janovice. Na základě tohoto podnětu bylo zahájeno kontrolní šetření, jehož výsledkem bylo mimo jiné zjištění některých právních vad „Jednacího řádu Zastupitelstva obce Janovice“, jehož dílčí části byly v rozporu se zněním zákona o obcích. S ohledem na veškeré související okolnosti projednávané věci vyhodnotilo Ministerstvo vnitra stávající situaci jako plně způsobilou k poskytnutí tematicky zaměřené metodické pomoci obci, a to ve formě osobní schůzky zaměstnanců Ministerstva vnitra s představiteli obce přímo v budově Obecního úřadu Janovice. Jednání se uskutečnilo dne 9.7.2020. Za obec byl přítomen starosta obce Ing. Svatopluk Běrský (Starostové a nezávislí) a p. Lukáš Plánička.

Představitelé obce byli seznámeni s konkrétní povahou veškerých právních vad shledaných Ministerstvem vnitra v projednávané věci. Byly diskutovány zejména otázky jednotlivých dotčených institutů (respektive ustanovení) zákona o obcích. Přítomným představitelům obce byl poskytnut podrobný výklad příslušných částí obecního zřízení. Ministerstvo vnitra také předalo obci Janovice k eventuálnímu využití dva vzorové jednací řády zastupitelstva obce.

Obec Janovice se zavázala vypracovat a na nejbližším zasedání zastupitelstva přijmout nový jednací řád vlastního zastupitelstva, stejně tak jako postupovat při výkonu samosprávných činností plně v souladu se zákonem.


Záznam z jednání uskutečněného dne 09. 07. 2020 mezi MV ČR a obcí Janovice

Loading...

Celý text našeho podnětu

Loading...

Související články

Žádost o zveřejnění informací k rozpočtovému opatření č. 4

Sdělení starosty k žádosti ze dne 28.4.2020 o zveřejnění informací k rozpočtovému opatření č. 4