Seznam článků

 

Druhý díl pamětní knihy obce Janovice obsahuje kronikářské záznamy v rozsahu let 1957 - 1970.

Naskenovaná kronika je přístupná v digitálním archivu Zemského archivu v Opavě. Pro snadnější orientaci v této obsáhlé naskenované knize byl vypracován tento digitální obsah. Odkazy směřují přímo na příslušné skeny. Úvodní kapitoly jsou retrospektivou do historie obce. Některé údaje v kronice uvedené mohou být poplatné době vzniku.

Kronikáři: Hynek Petroš, Ludvík Magdoň

Kronika Janovic - 2. díl (retrospektiva)
Strana Sken Název kapitoly Poznámka autora
 3  5 Počátek kulturní činnosti v Janovicích 1892 - první divadelní hra učitele Františka Zahradníčka "Blbý Janeček"
 9  11 Otázka školy v Janovicích 1844 - první škola v Janovicích, 1902 - 1929 návrhy na výstavbu nové školy zamítány pro zadlužení obce, 1929 - plány nové školy, 1930 - zamítnuto okresním hejtmanem, 1945 - zřízena střední škola prozatímně v domě občana Jar. Nálepy (2 místnosti), na stavbu školy provedena sbírka
 12  14 Otázka školy na Bystrém 1905 - žádost občanů o výstavbu školy - zamítnuta pro uvedení přehnaného počtu dětí, 1907 - výtržnosti na zastupitelstvu, škola zůstává u pana Jar. Zemana č. 60 za nájem 200 korun
 13  15 Něco z činnosti obecního zastupitelstva 1905 - žaloba na bývalého starostu p. Fr. Bednárka pro zcizení obecních účtů
    Zřizování obecního vodovodu  7.10.1911 zamítnut výnos o zřizování vodovodů.
 14  16 Pokus o odtržení osady Bystré od Janovic  
 15  17 Záležitost obecního hostince Nájemce hostince č. 8 p. Al. Pícha požádal o snížení nájemného. V listopadu 1931 byl hostinec prodán rolníkovi Ferdinadu Mužíkovi za 191 500 Kč.
 16  18 Obecní volby 1920  
    Telefon a elektrizace obce První hovorna byla zřízena v r. 1938 v domě č. 307. První žárovky zazářily v Janovicích 24.12.1942.
 17  19 Autobusová doprava  
 18  20 Obecní volby 1928  
 20  22 Otevření ovocného sadu Petra Bezruče Stalo se tak tichou jarní slavností na květnou neděli 10. dubna 1938.
 22  24 Postavení pomníku obětem války na Bystrém 28.10.1946
    Sestavení prvního Národního výboru po osvobození 19.5.1945 se v hostinci u Nezhodů dohodli zástupci bývalých politických stran na složení nového národního výboru. Na druhý den přišel obč. J.B. vydávajíc se za partyzána. Sděluje, že z moci úřední neuznává dohodu o utvoření nového NV a jmenoval sám úplně nový NV podle svého uvážení a výběru.
 23  25 Osídlení pohraničí 20.7.1945 se odstěhovalo asi 70 rodin z Janovic do Krnova - Chomýže a dalších obcí v pohraničí.
    První dvouletý plán Vypracován 11.8.1946. Z tohoto plánu se uskutečnilo: stavba vodovodu, elektrizace Baštice, dokončení regulace potoků Říčka a Bystrý.
 24  26 Zřízení místního rozhlasu První vysílání 27.3.1948
 25  27 Pořízení nového jeviště 30.9.1948
 27  29 Otevření nového kina První zahájení provozu státního kina bylo 23.10.1948
 28  30 Zřízení vodovodu Dříve nežli došlo k ustavení vodovodního družstva dohodli se občané Jos. Neshoda, Němec Karel, Gola Karel a Taraba Ludvík, že si pořídí vlastní společný vodovod. Stalo se tak v r. 1947. Mimo to si ještě mnoho jiných občanů pořídilo vlastní vodovod.
 29  31 Ustavení vodovodního družstva, počátek budování veřejného vodovodu Vodovodní družstvo bylo ustaveno 24.4.1947. Předsedou byl zvolen obč. Jar. Nálepa. Vykopávka vodních nádrží byla provedena v režii obce. Prameny byly zachyceny na pozemcích p. Kučery, p. Ivánka a na farském pozemku. Následuje podrobný popis financování a povinností pro práce členů družstva.
 30  32 Zrušení hostinské živnosti v domě č. 8 (Ferd. Mužík) Dne 6.5.1948 zrušena hostinská živnost v domě č. 8. Zdůvodnění - v Janovicích stačí 3 hostince. V jedné místnosti později umístěna 1. třída obecné školy.
 31  33 Zřízení mateřské školy V domě č.p. 321
    Zrušení pily Hynka Chovance č. 1 Prosperující pila založená v roce 1942 byla nařízením zrušena v r. 1949 z důvodu šetření el. proudem.
 32  34 Zřízení družstevní prádelny