Seznam článků

 

První díl pamětní knihy obce Janovice obsahuje kronikářské záznamy v rozsahu let 1933 - 1956.

Naskenovaná kronika je přístupná v digitálním archivu Zemského archivu v Opavě. Pro snadnější orientaci v této obsáhlé naskenované knize byl vypracován tento digitální obsah. Odkazy směřují přímo na příslušné skeny. Kniha obsahuje i pohled do minulosti. Některé údaje zde uvedené ale mohou být poplatné době vzniku.

Kronika Janovic - 1. díl (1933 - 1935 a retrospektiva)
Strana Sken Název kapitoly Poznámka autora
4 6 Kronikář Jindřich Červinka, řídící učitel
    Letopisecká kamise  
5 7 Obec Janovice  
9 11 Pán Lysé Hory Zde je uváděn Ondáš jako Ondřej Šebesta a Juráš jako Jiří Fuciman.
12 14 Janovice, dle urbáře panství Frýdeckého  z roku 1664, musely vrchnosti na zámek odvádět  
28 30 Stavba cesty z Frýdku do Těšína  
29 31 Nouze janovských tkalců  
    Volenstvo Vrchnostenská správa a vesnická samospráva v 17. století
 30  32 Janovickými rodáky byli  
    Založení školy v Janovicích  
34 36 Staré popěvky z Janovic  
38 40 Stavění chrámu Výstavba kostela sv. Josefa
40 42 Josef Lehar  
    Stanislav Písarský  
41 43 Světová válka Krátce o 1. světové válce a oslavách jejího ukončení
43 45 Květnové slavnosti v Janovicích r. 1918  
44 46 Původ obecního znaku  
45 47 Jak se u nás odívali  
46 48 Spolky Založení sboru dobrovolných hasičů
50 52 Založení rodičovského sdružení při škole v Janovicích-Bystrém  
51 53 Volby do obecního zastupitelstva v Janovicích dne 22.4.1932  
52 54 Volba místní školní rady 1933  
53 55 Obec Janovice - statistická data Dle sčítání lidu k 2. prosinci 1930 bylo v obci 384 zemědělských závodů.
56 58 Oslava 10. výročí Čsl. rep.  
57 59 Oprava kostela  
58 60 15 let republiky  
59 61 Oslava 84. narozenin pana presidenta čsl. rep. T. G. Masaryka  1934
    Volba presidenta republiky čsl. na pražském hradě  
60 62 Jugoslávský král Alexander I. (jeho úmrtí)  
61 63 28. říjen 1934  
    Rodičovské sdružení  
62 64 Rok 1935  
    Oslava 85. narozenin pana presidenta čsl. rep. T. G. Masaryka  
63 65 Úmrtí  
    Volby do národního shromáždění a do okresního a zemského zastupitelstva