V roce 2008 po zhruba čtyřech letech hledání vhodného místa pro uskutečnění našeho snu o venkovském životě, jsme zakoupili starý venkovský dům na břehu potoka Říčka v malebném prostředí původních rozlehlých zahrad v historickém jádru obce Janovice.

Místo se zdálo naprosto idylické – stará zahrada se vzrostlými ovocnými stromy lemovaná travnatou pěší stezkou, volně navazující na sousední zahrady, místo s výhledem na Lysou horu ze tří stran chráněné mohutnými stromy, především lipovou alejí kolem potoka Říčka, v sousedství zástavba venkovského charakteru - dokonce s pozůstatky lidové architektury z 18. století. Naše nadšení nám nezkazilo ani to, že záchrana našeho nového - starého domu z roku 1926 se ukázala velmi obtížnou, a že jsme na ni, po vystřídání několika „odborných“ firem, zůstali prakticky sami.  I v této souvislosti nelze nezmínit jeden z neodmyslitelných aspektů pravého venkovského života, a tím je pravá venkovská hospoda. Když jsme se po celodenní práci na stavbě párkrát zastavili „na jedno“ do dnes již neexistujícího Obecníku, dýchla na nás tak neuvěřitelná sousedská atmosféra, že nám to vrátilo veškerý nabouraný entuziazmus. Obecník jsme měli možnost navštívit snad jen třikrát, ale například akce s Pavlem Býmou, ke které jsme se čirou náhodou připletli, a který s kytarou procházel mezi stoly a zpíval neuvěřitelnou směs populárních popěvků za nadšení veškerého osazenstva, je nezapomenutelná. Vůbec nevadilo, že jsme nikoho z přítomných v té době neznali osobně.

Náš sen se ale, bohužel, začal postupně rozplývat.

Ukázalo se, že místo, které nás tak okouzlilo a jehož hodnoty jsou specifikované dokonce i v územním plánu obce Janovice, musíme (paradoxně proti všem) urputně bránit a že málokdo vidí realitu tak, jako my. Z okolních zahrad zmizely ovocné stromy, zmizela kaštanová alej před kostelem a řada dalších vzrostlých stromů v okolí. V okolí začaly vyrůstat stavby, které nenávratně narušují původní charakter venkovské zástavby. Vše vyvrcholilo situací, kdy jsme opakovaně žádali představitele obce Janovice o zákaz používání veřejné travnaté komunikace lemující naše nemovitosti k provozu motorových vozidel. Bohužel to ale vedlo k reakci, která nás naprosto šokovala. Vzhledem k tomu, že by se do podobné situace mohl dostat kterýkoli občan obce Janovice, nenašli jsme jiné řešení, nežli využít našeho nezadatelného práva a celou situaci se všemi souvislostmi začít touto formou zveřejňovat.

Po opakovaných žádostech o omezení vjezdu motorových vozidel na veřejnou travnatou komunikaci, která je jediným přístupem k našemu domu a na naši zahradu, jsme v září 2018 zjistili, že na 104. zasedání rady obce byl projednáván záměr pronájmu této komunikace soukromému žadateli a k neznámému účelu.

Následně jsme zjistili, že předkladatelem návrhu usnesení ke schválení tohoto záměru pronájmu byl tehdejší místostarosta obce Janovice pan Ing. Svatopluk Běrský, kterého jsme pár dní před tím žádali o řešení problému s provozem motorových vozidel na této komunikaci. Ke schválení jeho návrhu usnesení sice naštěstí nedošlo, ale toto jeho jednání nás natolik pobouřilo, že jsme se rozhodli dne 17.10.2018 reagovat formou otevřeného dopisu s žádostí o vysvětlení. Dopis byl adresován nejen samotnému panu Ing. Svatopluku Běrskému, ale současně i všem nově zvoleným zastupitelům obce Janovice. Na odpověď jsme čekali více než 4 měsíce. V mezičase jsme se zúčastnili dvou veřejných jednání Zastupitelstva obce Janovice. Jejich průběh nás uváděl v úžas a ukázal nám, jak funguje (a asi i v minulosti fungovala) zastupitelská demokracie v Janovicích a jak janovičtí zastupitelé realizují zásadu otevřenosti vůči veřejnosti.

Toto se už ale netýká jen nás samotných. Je to obecný problém. Dotýká se naprosto všech občanů – nejen občanů Janovic. Proto jsme se rozhodli učinit tento pokus a alespoň částečné doplnit informace, které by jinak měly být veřejně přístupné a zcela otevřeně (a ve vlastním zájmu) by je měly poskytovat orgány obce.

 Ve skrytu duše přitom doufáme, že některým z Vás pomůžeme, že některým z Vás otevřeme oči nebo dodáme odvahu. Doufáme, že na oplátku najdeme u některých z Vás podporu. Kvalita zastupitelské demokracie totiž stojí nejen na kvalitě zvolených zastupitelů, ale především na zájmu občanů o veřejné záležitosti, o informace z této oblasti, na základě kterých se pak občané kvalifikovaně rozhodují.

I rozhodování o soukromých záležitostech každého z nás je totiž závislé na přístupu k veřejným informacím. Pokud o ně nejevíme zájem, můžeme se dočkat důsledků, které nás mohou velmi poškodit a které mohou být i nenapravitelné.